Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Een veilige markering met conforme producten
De prestaties van de markeringssystemen worden gecontroleerd door initieel en na een periode van één en twee jaar, de dagzichtbaarheid, de nachtzichtbaarheid bij droog en nat weer en stroefheid te meten.

Een veilige markering met conforme producten

Wegmarkeringen zijn voor de weggebruiker een continue bron van informatie. Een goede zichtbaarheid dag en nacht en in alle weersomstandigheden is noodzakelijk. Wegmarkeringen moeten dan ook aan heel wat normen en eisen voldoen. Certificatie-instelling COPRO ontfermt zich over de certificatie van de producten die zowel onder het CE- als het BENOR-label vallen. “Deze schakel borgt alvast dat de wegmarkeerders voor de beheersing van het markeringsproces een beroep kunnen doen op conforme producten”, aldus Koen Van Daele, certification manager bij COPRO.

Wegmarkeringsystemen worden steeds getest in reële omstandigheden. Dit gebeurt onder toezicht van de bevoegde diensten van de Service Public de Wallonie (SPW) en Afdeling Wegen en Verkeer (AWV) van het Vlaams Gewest en COPRO. De prestaties van de markeringssystemen worden gecontroleerd door initieel en na een periode van één en twee jaar, de dagzichtbaarheid, de nachtzichtbaarheid bij droog en nat weer en stroefheid te meten. De producten die gebruikt worden in België voor de uitvoering van deze systemen, worden op hun beurt in opdracht van COPRO ook aan testen onderworpen.

Certificatie-instelling COPRO ontfermt zich over de certificatie van de wegmarkeringsproducten die zowel onder het CE- als het BENOR-label vallen.

CE en BENOR

Om de controles uit te voeren worden proefvakken – volgens de specificaties van de norm NBN EN 1824 – voorzien op de N63 in Baillonville. “En het gaat breder dan het testen van wegmarkeringen”, vertelt Koen Van Daele. “Om de veiligheid op onze wegen te borgen voeren we in het kader van CE- en BENOR-certificatie inspecties uit bij de producenten van nastrooimaterialen, zoals glasparels, stroefmakende middelen en mengsels daarvan, die tijdens het aanbrengen van de verven, koudplasten of thermoplasten nagestrooid worden op de markeringen. Daarnaast inspecteren we ook wegmarkeringsproducten onder het BENOR-label. Onder dat label vallen alle basismaterialen zoals verven, (eventueel voorgevormde) thermoplasten, koudplasten en tapes. De certificatie van wegmarkeringsproducten is één schakel in de kwaliteitsketen van de wegmarkeringen. Deze schakel borgt alvast dat de wegmarkeerders voor de beheersing van het markeringsproces een beroep kunnen doen op conforme producten. En op die manier draagt COPRO rechtstreeks bij tot de kwaliteit van de veiligheid op onze wegen. Vanuit de sector is er ook steeds meer vraag naar uitvoeringscertificatie. Wegmarkeringen lenen zich hier perfect toe en kunnen in de toekomst ook het onderwerp zijn van uitvoeringscertificatie.”

Wegmarkeringsystemen worden steeds getest in reële omstandigheden.

Watergedragen producten

CE- en BENOR-certificering van wegmarkeringsproducten en nastrooimaterialen staan vandaag op punt. Koen Van Daele: “Op het vlak van productcertificatie zijn er geen grote veranderingen op til. Wat er wel staat te gebeuren is dat COPRO samen met het Vlaamse en het Waalse Gewest – meer bepaald AWV en SPW – nieuwe Technische Voorschriften (PTV) zal opstellen met betrekking tot oppervlakte-inkleuring van fietspaden, fietssuggestiestroken … In het verleden is hierover overleg georganiseerd met de belangenvereniging van wegmarkeerders, maar vandaag bestaat daar nog vooralsnog geen document voor. Als we dit uniform kunnen realiseren voor Vlaanderen en Wallonië dan kan ook naar dat technische referentieel verwezen worden in de bestekken. En uiteindelijk is het dan ook de bedoeling om voor die producten over te gaan tot productcertificatie.”

En uiteraard zitten ook de producenten niet stil. “Zij blijven innoveren en nieuwe producten op de markt brengen die getest worden op de proefvakken. Niet alleen voor de Belgische, maar ook voor de buitenlandse markt. Zo is er momenteel veel aandacht voor watergedragen producten, dus zonder solventen. In Wallonië worden solventverven intussen niet meer voorgeschreven in projecten, waardoor in Baillonville ook voor deze watergedragen producten al proefvakken worden aangelegd. Wat het Standaardbestek voor de Wegenbouw 250 betreft, bepaalt hoofdstuk 3 welk keurmerk van toepassing is voor wegmarkeringsproducten. In die bestekken wordt ook verwezen naar de Technische Voorschriften. Hetzelfde geldt voor de Qualiroutes in Wallonië. En momenteel is ook het Typebestek 2015 in Brussel in revisie. Dit verwees nog niet naar deze voorschriften, maar dat zal dus ook veranderen”, besluit Koen Van Daele.     ■

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details