Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
“Groot groenpotentieel vraagt gepaste ontsluiting”
Rondom de Zenne wordt een uitgestrekt landschapspark ontwikkeld met onder meer het recent vernieuwde Albertpark.

“Groot groenpotentieel vraagt gepaste ontsluiting”

Halle streeft naar verbinding in het groen

Op het vlak van natuurbeheer, groen en biodiversiteit focust Stad Halle in hoofdzaak op het ontsluiten en verbinden van diverse groenpolen op het grondgebied. Een Vlaamse Bouwmeesterscan wees in 2019 immers uit dat de stad in functie van het aantal inwoners weliswaar een uitstekend groenpotentieel had, maar dat een groot deel van die infrastructuur nog niet of onvoldoende toegankelijk was.

“Halle is veel meer dan enkel maar een toegangspoort tot Brussel”, laat schepen van Mobiliteit, Openbaar Groen, Milieu, Begraafplaatsen, Dierenwelzijn, Toerisme, Erfgoed en Archief & Streekmuseum – en tevens ingeweken Bruggeling – Bram Vandenbroecke meteen verstaan. “Met onder meer het Hallerbos en Kluisbos zijn we bijvoorbeeld ook een belangrijke poort tot wat in de toekomst misschien Nationaal Park Brabantse Wouden wordt, en met de Zenne hebben we een mooie blauwgroene ader door ons grondgebied lopen. Die grote groenpolen willen we, samen met de nodige partners, aangrijpen om het landschap te bestendigen, de beleving en biodiversiteit te vergroten en al onze bewoners binnen een straal van 400 m toegang te verlenen tot een kwalitatief stuk groen.”

Wordt het Nationaal Park Brabantse Wouden een feit, dan zal het Hallerbos daar een belangrijke toegangspoort toe zijn.

Van Plan Boommarter tot NP Brabantse Wouden

Om bovenstaande doelstellingen waar te maken, werden onder meer de budgetten voor Plan Boommarter aan het begin van de legislatuur stevig opgetrokken. 

“Al sinds 2006 zetten we onder de noemer Plan Boommarter en samen met Natuur en Bos, Natuurpunt, Regionaal Landschap  Pajottenland & Zennevallei en Natuurgidsen Zuidwest-Brabant stappen om de belangrijke bossen en natuurgebieden in onze regio met elkaar te verbinden”, aldus Vandenbroecke. “Dat is gezien de diverse eigendomsstructuren weliswaar niet altijd even eenvoudig, en het vraagt een gedegen communicatie met en inzet van onder meer landbouwers en natuurpartners, maar ook budgettair is het een belangrijke keuze. Vandaar dat we onder meer de subsidies voor de aankoop van natuurgebied en de aanleg van kleine landschapselementen (KLE’s) verhoogd hebben. Zeker nu er met de Brabantse Wouden een mooi dossier voor een nieuw nationaal park op tafel ligt, waarvan het Hallerbos deel zou uitmaken, is het van groot belang om het landschap daar te bestendigen.” 

Via de verschillende Zenneterrassen komt de Hallenaar weer letterlijk en figuurlijk in contact met de rivier.

Zinderende Zenne

Raakt Plan Boommarter via de plannen voor Nationaal Park Brabantse Wouden aan het supraregionale niveau, dan ligt de nadruk lokaal vooral op blauwgroene ontwikkelingen langsheen de Zenne en het kanaal Brussel-Charleroi. 

“De directe omgeving van de meanderende Zenne was in het verleden slechts gedeeltelijk toegankelijk, maar vandaag kun je het Zennepad in principe volledig van Buizingen in het noorden tot Lembeek in het zuiden afwandelen. Rondom ontwikkelen we samen met onder meer de provincie Vlaams-Brabant, de VMM en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei een uitgestrekt landschapspark met speelbossen, street-artprojecten, extensieve parken, een pluktuin, enzovoort.” 

Het street-artproject De Muur van Papacime brengt kleur langsheen de Zenne.

Ook het Albertpark werd in het kader van dit initiatief volledig vernieuwd en een voormalig industriegebied van 3,8 hectare in Lembeek zal na de nodige sanerings- en natuurherstelmaatregelen getransformeerd worden tot natuurpark, met bijkomende waterberging, natuurlijke oeverzones, rustzones en wandelpaden. 

“Daarnaast zorgen we voor groene doorsteken naar nieuwe en bestaande woonwijken, leggen we ter hoogte van de meest fragiele oeverstructuren vlonderpaden aan, en kun je via de inmiddels gerealiseerde Zenneterrassen op verschillende plaatsen rechtstreeks tot aan of zelfs in het water. Op die manier brengen we de Hallenaar met andere woorden weer letterlijk en figuurlijk in contact met de rivier die door ons grondgebied stroomt.”      

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details