Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Nieuwe kaaimuur en fietssnelweg langs kanaal Roeselare-Leie en Izegem
Het totale project is begroot op 4,5 miljoen euro.

Nieuwe kaaimuur en fietssnelweg langs kanaal Roeselare-Leie en Izegem

Herbosch-Kiere (groep Eiffage) – specialist in waterbouw, baggerwerken, offshore energieprojecten en aanleg van funderingen – kreeg van de Vlaamse Waterweg de opdracht om langsheen het kanaal Roeselare-Leie – Izegem nieuwe kaaimuren te bouwen en een fietssnelweg aan te leggen. Een uitdagende opdracht waar dit ervaren bedrijf wel raad mee weet.

De oude gemetselde kaaimuren langsheen het kanaal Roeselare-Leie – Izegem dateren van 1918 en staan gefundeerd op houten palen-en staketsels. Door de jaren heen zijn omwille van erosie en wegspoelen van grond tussen het houten damwandscherm, op vele plaatsen verzakkingen ontstaan. 

Door de jaren heen zijn omwille van erosie en wegspoelen van grond tussen het houten damwandscherm, op vele plaatsen verzakkingen ontstaan.

3 fasen

Koen Van Huffel, projectleider bij Herbosch-Kiere legt uit dat het volledige project, dat twee jaar in beslag zal nemen, uitgevoerd wordt in 3 fasen omwille van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de omliggende bedrijven en woningen. De werken omvatten in hoofdzaak de bouw van een nieuwe 330 m lange kaaimuur. Nadat deze werken voltooid zijn, is het tijd voor de aanleg van de fietssnelweg F36 van meer dan 1 km langsheen het kanaal. 

De eerste stap is de afbraak van het oude staketsel en de bestaande kaaimuur. De oude boomstammen, destijds gebruikt als heipalen, die diep in de grond zitten, worden met een kraan met trilblok losgetrokken en verwijderd. Om grote grondontspanning tegen te gaan worden de ontstane holtes meteen gevuld met een groutmengsel.

Voor de aanleg van de nieuwe kaaimuur worden in een volgende stap stalen damplanken geheid waarop een nieuwe betonnen kopbalk gebouwd zal worden. Nieuwe grondankers zullen zorgen voor de uiteindelijke stabiliteit van de nieuwe kaaimuur.

De werken omvatten in hoofdzaak de bouw van een nieuwe 330 m lange kaaimuur.

Uitdagingen

Tijdens het bouwen van de kaaimuur staat de aannemer in iedere fase voor de nodige extra uitdagingen. In de eerste fase zit een onderzoek van 3 leidingbruggen die in 1960 door Cargill gebouwd werden. Onderzoek moest de impact van die bruggen op de oude kaaimuren in kaart brengen en bepalen hoe men de stabiliteit van de toekomstige leidingbruggen kan verzekeren. Al snel werd besloten om de bestaande funderingen te verzwaren door middel van micropalen. Deze stalen boorbuizen worden segmentgewijs in de grond geboord en gevuld met grout.

De tweede fase van de werkzaamheden omvat de doorpersing van een ‘sifon’ van de linker- naar de rechteroever van het kanaal. Dit is nodig om overstortwater bij hevige regenval te lozen in de nabijgelegen beek ‘De Manel’. Op linkeroever zal men hiervoor een persput moeten bouwen en op rechteroever een ontvangstput. Vanuit de persput, boort men met speciale apparatuur een weg door onder de bodem van het kanaal richting ontvangstput. Naarmate de boring vordert, perst en koppelt men simultaan betonnen rioleringsbuizen met een diameter 1000 mm onder het kanaal door.

In de derde fase van de werken dient opnieuw een onderzoek te gebeuren naar de bestaande fundering van een zware laadkraan langsheen de kaaimuur van VandenAvenne. Ook hier zal na een grondige stabiliteitsstudie blijken hoe men best deze oude fundering vrijwaart van verzakkingen. Ook hier zal Herbosch-Kiere zorgen voor een feilloos resultaat.

Baggerwerken zorgen tenslotte voor de verdere uitdieping van het kanaal voor de scheepvaart. De bodem zal beschermd worden door middel van breuksteen bedekt met beton. Hiervoor doet men beroep op een gespecialiseerd team van duikers.

Het volledige project, dat twee jaar in beslag zal nemen, wordt uitgevoerd in 3 fasen omwille van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de omliggende bedrijven en woningen.

Onbekende factoren

Volgens Koen Van Huffel is het totale project begroot op 4,5 miljoen euro. De voorstudies, onderzoeken en voorbereidingen vertegenwoordigen een belangrijke post. Gezien de ouderdom van de bestaande kaaimuur, de aanwezigheid van leidingbruggen en een zware laadkraan van Vandenavenne, wordt men vaak geconfronteerd met onverwachte situaties. Gelukkig heeft Herbosch-Kiere heel veel ervaring met zulke projecten en is een oplossing snel gevonden.

Veiligheid en beperking van overlast voor de buurt staat centraal

Bij Herbosch-Kiere staat de veiligheid van de medewerkers en respect voor de omgeving voorop. Bij de opstart van elk project stelt de opdrachtgever een externe veiligheidscoördinator aan. Herbosch Kiere streeft steeds naar een goede samenwerking en een vertrouwensrelatie tussen alle betrokken partijen: aannemers, ontwerpers, opdrachtgevers, bedrijven en bewoners in de omgeving.

Voor de start van de werken maakte men een plaatsbeschrijving van het openbaar domein en de gebouwen in de omgeving op. Om schade door trillingen bij het heien te voorkomen, doet het bedrijf zelf permanent trillingsmetingen zodat men tijdig kan ingrijpen. “Wij zijn overtuigd dat we dit project met succes en binnen de vooropgestelde termijn, samen met ons gemotiveerde team, succesvol zullen afronden”, besluit Koen Van Huffel.     ■

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details