Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Vernieuwd op- en afritten-complex verhoogt veiligheid van actieve weggebruiker
Willemen Infra leidt de werken in opdracht van De Werkvennootschap

Vernieuwd op- en afritten-complex verhoogt veiligheid van actieve weggebruiker

Het op- en afrittencomplex aan de Medialaan en de Tyraslaan (N209) in Koningslo (Vilvoorde) wordt momenteel helemaal vernieuwd. Willemen Infra leidt de werken in opdracht van De Werkvennootschap, de projectvennootschap opgericht door de Vlaamse Regering om grote infrastructuurprojecten integraal en gecoördineerd aan te pakken. Tegelijk wordt ook de R0-brug over de N209 gerenoveerd, waarbij de brugvoegen en de vangrails vernieuwd worden. De onderzijde van de brug wordt volledig gerenoveerd: betonherstellingen, plaatsen anodes, aanbrengen nieuwe coating … Dit zal de levensduur van dit kunstwerk verlengen.

Met dit project wordt sterk ingezet op de veiligheid van de actieve weggebruiker. Dankzij een ‘vliegende’ fiets- en voetgangersbrug zullen fietsers en wandelaars veilig en vrij kunnen oversteken. Door de weginfrastructuur voor gemotoriseerd verkeer compacter te maken, komt er bovendien ruimte vrij voor groen en groene verbindingen. Concreet verhoogt Willemen Infra de levensduur van het bestaand kunstwerk en wordt de weginfrastructuur compacter gemaakt. Willemen Infra voorziet een veilige infrastructuur voor de zachte weggebruikers door het bouwen van drie fietsbruggen over de bestaande op- en afritten en een lokale weg. De nieuwe fietsbruggen worden eveneens verbonden met de fietssnelweg R0 en er is ook ruimte voor groenverbinding tussen de parkgebieden.

“Het betreft eigenlijk een volledige heraanleg van het complex om het autoverkeer te scheiden van het fiets- en voetgangersverkeer. Dat is het hoofddoel”, vertelt Wim Van Leeuwen, projectleider bij Willemen Infra. “Dit doen we door het creëren van drie fietsbruggen en bijhorend voetpad. Op die manier worden mogelijke conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en de actieve weggebruiker uitgesloten. Het project startte in mei dit jaar en kan teren op een budget van 16 miljoen euro. De werken op zich zijn op gedeeld in 8 verschillende fases, met als doel het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen.”

Alle aspecten van de wegenbouw zitten in dit project: kunstwerken, fietsbruggen, groutwanden, ecopassages, zware kokers, diepe riolering, fasering in functie van verkeer, de wegenis zelf …

Minder hinder

Het minder hinder-verhaal is in dit project een belangrijk aandachtspunt. Wim Van Leeuwen: “Het verkeer blijft, met een verminderde capaciteit, tijdens de volledige uitvoering van de werken circuleren. Daarvoor werd heel wat tijdelijke wegenis voorzien, werd de middenberm tijdelijk verhard en fungeren de zijbermen als tijdelijke oprit. Enkel de afrit van de binnenring en de Medialaan werden respectievelijk drie weken en twee weken afgesloten omdat het niet anders kon. Bij ieder project streeft Willemen Infra naar zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving en dat is in dit project niet anders.”

Ecopassage

Opvallend aan dit project is de aandacht voor de actieve  weggebruiker, ook wat de tijdelijke wegenis betreft. Wim Van Leeuwen: “Gedurende het volledige project wordt er in een tijdelijke verbinding voorzien voor de fietsers en voetgangers, los van het gemotoriseerd verkeer. Op het volledige vernieuwde complex wordt ook zeer veel aandacht besteed aan een groenpassage, met ecoduikers en ecorasters. Ook op de fietsbruggen wordt dit geïntegreerd. Zo worden de dieren optimaal beschermd. De drie nieuwe fietsbruggen zijn 10 m breed, waarvan een viertal drietal meter groen zal zijn.” 

De wegeniswerken zijn momenteel voor zo’n 80 procent afgerond. “Het verkeer is al actief op de nieuwe wegenis”, vertelt Wim Van Leeuwen. “Er volgen nu nog een drietal fases waar in hoofdzaak de eco- en fietspassages worden gerealiseerd. De drie fietsbruggen worden onder de brug van de R0 opgehoogd met Argex zodat er geen gewichtstoename zou ontstaan onder de brug van de ring. Verder zullen tijdens de laatste fases ook enkele kleinere werken aangepakt worden zoals de aanleg van de Medialaan en de oprit van de buitenring. Op dit moment zitten we prima op schema en lopen we zelfs licht voorop. Maar dat is met de komende wintermaanden geen overbodige luxe.”

Het betreft eigenlijk een volledige heraanleg van het complex om het autoverkeer te scheiden van het fiets- en voetgangersverkeer.

Uitdagend project op maat

Voor Willemen Infra is dit een project op het lijf geschreven, maar ook projecten op maat hebben de nodige uitdagingen. Wim Van Leeuwen: “Enerzijds zijn er de vele technieken die in dit project aan bod komen. Eigenlijk zitten alle aspecten van de wegenbouw erin. Kunstwerken, fietsbruggen, groutwanden, ecopassages, zware kokers, diepe riolering, fasering in functie van verkeer, de wegenis zelf …
Dat maakt het project toch wel bijzonder. Een tweede uitdaging is ongetwijfeld de bouwtijd, met een uitvoeringstermijn van 430 kalenderdagen. Dat zorgt ook voor een korte fasering en veel weekendwerk en werk tijdens verlofperiodes om de hinder voor het verkeer tot een minimum te beperken.”

Planning en fasering zijn dan ook zeer cruciaal. “Maar dat is in combinatie met onze brede expertise net een van de grote sterktes van Willemen Infra. We teren op een ruime ervaring in soortgelijke projecten waarin verschillende facetten aan bod komen. Een andere grote troef van Willemen Infra, en bij uitbreiding van de Willemen Groep, is dat we zeer veel uitvoerend werk in eigen handen hebben. Van alle kunstwerken en landhoofden tot de wegenis- en rioleringswerken”, besluit Wim Van Leeuwen.     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details