BESIX

Tijdelijke bronbemaling wordt permanent pompsysteem

De Antwerpse politie zal in 2020 verhuizen naar een fonkelnieuw mastergebouw vlak aan de Ring van Antwerpen, dat deel zal uitmaken van het kantorencomplex Post X. Het pand moet vooral een aangename en flexibele werkomgeving vormen voor alle medewerkers. En daarbij hoort ook een ondergrondse parking van welgeteld vier verdiepingen.

Lees meer »
Asphalt & Bitumen Day 2018

Asphalt & Bitumen Day 2018 richt de blik op de toekomst

Eurobitume en de Belgische Vereniging van Asfaltproducenten organiseerden op 21 maart de tweejaarlijkse Asphalt & Bitumen Day. Onder het thema ‘Wegen naar de Toekomst’ zetten de sectororganisaties de nieuwe trends en uitdagingen voor de toekomst in de kijker. Wij pikten er de lezingen rond de thema’s digitalisering en duurzaamheid uit.

Lees meer »
Sortimo

Sortimo introduceert nieuwe zijlift voor ladders

Sortimo, specialist in de inrichting van bedrijfsvoertuigen, brengt een zijlift voor ladders op de markt. De lift maakt een ergonomisch en veilig transport van ladders mogelijk. De haken, geïntegreerd in de lift, komen bij het laden automatisch tussen de treden van de ladder en zorgen voor beveiliging van de lading.

Lees meer »
Ecoduct Groenendaal

Eerste ecoduct over Brusselse Ring herenigt Zoniënwoud

Het Ecoduct Groenendaal, dat als eerste ecoduct over de Brusselse Ring een hoofdrol moet spelen bij de ontsnippering van het Zoniënwoud, is bijna klaar voor gebruik. De 60 meter brede constructie wordt momenteel volop aangekleed met poelen, bomen en struiken:

Lees meer »
Open Wervendag

Duurzame stadsvernieuwing centraal op 12de Open Wervendag

Ruim 145 bouwbedrijven stellen op zondag 6 mei één of meerdere werven open voor de twaalfde editie van Open Wervendag. De Confederatie Bouw wil met deze imagocampagne het vakmanschap en de innovatie in de bouwsector in de kijker zetten en jong talent warm maken voor een job in de sector.

Lees meer »
Tondelierwijk

Gentse Tondelierwijk krijgt vorm

In Gent begint de Tondelierwijk stilaan vorm te krijgen, een gloednieuw stadsdeel met zo’n 530 woningen en appartementen ingericht rond een groot park. De wijk komt te liggen op de Gasmetersite, een oud industrieterrein tussen de Gasmeterlaan en het Rabotpark. Sanering van de verontreinigde bodem drong zich op en is aan de gang sinds 2012.

Lees meer »

Antwerpen trekt resoluut kaart van infiltratie

Begin dit jaar rondde Aquafin het hemelwaterplan voor de stad Antwerpen af. De systeemkeuzes voor de opvang en afvoer van rioolwater en regenwater die hierin werden vastgelegd, mikken op maximale infiltratie van het regenwater. En dat is revolutionair in zo’n uitermate stedelijk gebied!

Lees meer »

De Pen | Dr. Ann Crabbé

Lange tijd was de rioleringssector zeer pessimistisch over de eigen mogelijkheden om de doelstellingen van het rioleringsbeleid te realiseren. De belangrijkste klacht was: we hebben veel te weinig geld om al de ambitieuze doelstellingen te realiseren.

Lees meer »