Beton speelde een prominente rol bij de knappe herinrichting van de Polders van Kruibeke.

Betonnen tijdscapsules sieren Kruibeekse polders

Aan de hand van het grootschalige Sigmaplan wil Vlaanderen de omgeving rond de Schelde behoeden voor wateroverlast en overstromingen. Dit gebeurt onder meer via de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden, met de ‘Polders van Kruibeke’ als voornaamste exponent.

Lees meer »
Foodmet in Anderlecht.

Knappe prefabbetoninnovaties vallen in de prijzen op FEBE Elements Awards

In de AP Hogeschool in Antwerpen werden op 29 november tijdens de jaarlijkse FEBE Element Awards vier projecten bekroond die op innovatieve en geslaagde wijze gebruikmaakten van prefabbeton. Uit een totaal van 67 projecten selecteerde de jury telkens drie genomineerden en één winnaar in vier verschillende categorieën.

Lees meer »
img_0414-bewerkt

Pilootprojecten streven naar efficiëntere baggerwerken

In het kader van het duurzaam beheerplan voor de Boven-Zeeschelde laat Waterwegen en Zeekanaal NV sinds augustus baggerwerken uitvoeren om de bevaarbaarheid van de rivier te verbeteren met respect voor de omliggende natuur. Tegelijk zal W&Z het onderhoud van de vaargeul voortaan structureler en efficiënter aanpakken.

Lees meer »
tx_teximat_5

Hybride anti-erosieoplossing van kunststof en begroeiing

De oorzaken van taluderosie bij waterlopen zijn complex: de energie van het doorstromende water, de golfslag, het uittredend grondwater (onder meer bij een wisselende waterspiegel), eventuele hevige regenval en/of de aanwezigheid van knaagdieren. Taluds kunnen ook bezwijken door een gebrek aan interne grondstabiliteit of omdat ze te steil gebouwd zijn. Teximat-erosiematten kunnen soelaas bieden.

Lees meer »
bouw-en-sloopafval

Sloopattest moet kwaliteitslabel worden

Bouw- en sloopafval traceren blijkt al jaren een knelpunt in de sector. Verschillende partijen uit de betreffende sectoren besloten daarom om een sloopbeheerorganisatie op poten te zetten. Vanaf april 2017 treedt het sloopbeheersysteem in voege, teneinde de herkomst van sloopafval tot bij de verwerkingsinstallatie in kaart te brengen.

Lees meer »
Een bestrijking met slemafdichting is de beste manier om de levensduur van het wegdek te verlengen.

Tijdig wegenonderhoud: minder kosten, langere levensduur

De wegen in ons land liggen er slecht bij: het is een uitgekauwd cliché dat helaas nog steeds klopt als een bus. De financieel moeilijke tijden voor gemeenten beloven ook niet veel goeds voor de toekomst. Toch kan een tijdig wegenonderhoud flink wat onnodige kosten en problemen voorkomen.

Lees meer »
De rechte en strakke hoeken van de fietspadsteen zorgen voor een vlak en vlot berijdbaar fietspad dankzij de minimale afstandsvlakken en een halfsteensverband in de fietsrichting.

Biljartvlakke fietspadsteen ideaal voor toepassingen binnen bebouwde kom

Meer en meer mensen nemen de fiets voor woon-werkverkeer of recreatieve doeleinden. Gelukkig worden fietspaden steeds kwalitatiever. Volgens FEBESTRAL, de vereniging van producenten van de betonnen bestratingsproducten, is het ideale fietspad duidelijk herkenbaar, comfortabel, niet onderbroken, vrijliggend en uiteraard veilig.

Lees meer »
De verbinding tussen de landkabels en de zeekabels is gerealiseerd op het strand, meer bepaald in vijf prefab structuren (sarcofagen) die op vier meter diepte geplaatst zijn.

Prefab putten vergemakkelijken werk voor Stevin-project

Het Stevin-project van netbeheerder Elia maakt het mogelijk om windenergie van windparken op zee aan land te brengen, waarna ze getransporteerd wordt naar het binnenland. De uitbreiding van het 380 kV-net zorgt bovendien voor een aanzienlijke verbetering van de elektriciteitsbevoorrading in West-Vlaanderen.

Lees meer »
Met het samengaan van Doka en B|A|S ontstaat een partij die een breed programma bekistingssystemen en knowhow op het vlak van bekistings- en veiligheidstechnologie combineert met proces- en materiaaldeskundigheid.

Doka zet via strategische overname in op proces- en materiaaldeskundigheid

Met een bouwsector die almaar efficiënter en sneller wil bouwen en waarin steeds meer aandacht uitgaat naar optimalisatie van de levenscyclus van de gerealiseerde bouwwerken, is een grondige kennis van het (ruw)bouwproces een basisvereiste. Om zich op dat gebied nog verder te ontwikkelen, nam Doka recent B|A|S Research & Technology over.

Lees meer »